Menu
DSS Liptovský Hrádok
DSS a ŠZLiptovský Hrádok

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
1. 2. 2024

Dohoda o zrušení Zmluvy o vzkonávaní prac. zdrav.sl.

029/23

Neuvedené

ProCare a.s.

DSS a ŠZ Liptovský Hrádok

10. 1. 2024

Výpoveď rámcovej zmluvy o servisnej činnosti

028/23

Neuvedené

Ján Lehotský YASKY

DSS a ŠZ Liptovský Hrádok

29. 12. 2023

Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí služby

027/23

Neuvedené

OZO a.s.

DSS a ŠZ Liptovský Hrádok

29. 12. 2023

Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí služby

026/23

Neuvedené

Roman Ondrejka - DEROS s.r.o.

DSS a ŠZ Liptovský Hrádok

29. 12. 2023

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služby

025/23

Neuvedené

EBA s.r.o.

DSS a ŠZ Liptovský Hrádok

29. 12. 2023

Oznámenie o ukončení zmluvy

024/23

Neuvedené

Stredoslovenská energetika, a.s.

DSS a ŠZ Liptovský Hrádok

29. 12. 2023

Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí služby

023/23

Neuvedené

GAJOS s.r.o.

DSS a ŠZ Liptovský Hrádok

13. 12. 2023

Zmluva č. 792 o prevode správy nehnuteľného majetku č.792

022/23

675 815,14 EUR

DSS a ŠZ Liptovský Hrádok

CSS ANIMA

13. 12. 2023

Zmluva č.791 o prevode správy nehnuteľného majetku ŽSK

021/23

956 710,55 EUR

DSS a ŠZ Liptovský Hrádok

CSS EDEN

14. 11. 2023

Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty

020/23

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

DSS a ŠZ

14. 11. 2023

Zmluva o bežnom účte

019/23

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

DSS a ŠZ Liptovský Hrádok

20. 10. 2023

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

018/23

24,90 EUR

Slovak Telekom a.s.

DSS a ŠZ Liptovský Hrádok

20. 9. 2023

Zmluva o dodávke potravín č.08/2023

017/23

17 037,01 EUR

INMEDIA spol. s r.o.

DSS a ŠZ Liptovský Hrádok

11. 7. 2023

Zmluva o dodávke potravín 07/2023

016/23

12 210,09 EUR

INMEDIA spol. s r.o.

DSS a ŠZ Liptovský Hrádok

2. 6. 2023

Zmluva o poskytnutí finačného príspevku č.2023/040B016

015/23

2 000,00 EUR

Nadácia EPH

DSS a ŠZ Liptovský Hrádok

28. 4. 2023

Zmluva o dodávke potravín č. 06/2022

014/23

34 547,77 EUR

Maso Liptov s.r.o.

DSS a ŠZ Liptovský Hrádok

17. 4. 2023

Dodatok k Zmluve č. R1725

013/23

109,20 EUR

OTIS Výťahy s.r.o.

DSS a ŠZ Liptovský Hrádok

28. 3. 2023

Zmluva o dodávke potravín č.05/2023

012/23

2 265,06 EUR

INMEDIA spol. s r.o.

DSS a ŠZ Liptovský Hrádok

28. 3. 2023

Zmluva o dodávke potravín č.04/2023

011/23

20 212,95 EUR

Fatra Tip

DSS a ŠZ Liptovský Hrádok

13. 2. 2023

Zmluva o dodávke potravín č.02/2023

010/23

11 290,03 EUR

INMEDIA spol. s r.o.

DSS a ŠZ Liptovský Hrádok

9. 2. 2023

Zmluva o dodávke potravín č.03/2023

009/23

14 966,20 EUR

Liptovské pakárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s.

DSS a ŠZ Liptovský Hrádok

3. 2. 2023

Licenčná zmluva na licenciu DODS

008/23

3 679,63 EUR

DODS SYSTEM s.r.o.

DSS a ŠZ Liptovský Hrádok

3. 2. 2023

Dohoda o odstúpení Licenčnej zmluvy č.005/23

007/23

Neuvedené

DODS SYSTEM s.r.o.

DSS a ŠZ Liptovský Hrádok

27. 1. 2023

zmluva o poskytnutí vzdelávacích služieb

006/23

cena sa určí podľa platného cenníka

DODS SYSTEM s.r.o.

DSS a ŠZ Liptovský Hrádok

27. 1. 2023

Licenčná zmluva

005/23

4 416,00 EUR cena je za udelenie licencie

DODS SYSTEM s.r.o.

DSS a ŠZ Liptovský Hrádok

23. 1. 2023

Dodatok č.1 ku KZ 03/22

004/23

13 887,42 EUR bez DPH

INMEDIA spol. s r.o.

DSS a ŠZ Liptovský Hrádok

23. 1. 2023

Dodatok č.1 ku KZ 04/22

003/23

19 243,38 EUR bez DPH

INMEDIA spol. s r.o.

DSS a ŠZ Liptovský Hrádok

18. 1. 2023

Dodatok č.7 k Rámcovej zmluve Z56100003

002/23

60,00 EUR cena za 1tonu odpadu

EBA s.r.o.

DSS a ŠZ Liptovský Hrádok

9. 1. 2023

Zmluva o dodávke potravín č.01/2023

001/23

25 938,80 EUR max. finančný limit objednávok

BIDFOOD Slovakia s.r.o.

DSS a ŠZ Liptovský Hrádok

29. 12. 2022

Zmluva o združenej dodávke elektriny

028/22

390,00 EUR Ceny sú uvedené v €/MWh bez DPH a spotrebnej dane

Stredoslovenská energetika, a.s.

DSS a ŠZ Liptovský Hrádok

23. 12. 2022

Zmluva o dodávke tovaru č.05/2022

027/22

13 328,52 EUR

TURON GASTRO s.r.o.

DSS a ŠZ Liptovský Hrádok

2. 11. 2022

Zmluva o spolupráci pri stavbe parkovacieho miesta pri DSS

026/22

Neuvedené

Obec Smrečany

DSS a ŠZ Liptovský Hrádok

17. 10. 2022

Rámcova dohoda

025/22

3 116,39 EUR

Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.

DSS a ŠZ Liptovský Hrádok

13. 10. 2022

Mandátna zmluva

024/22

119,00 EUR cena bez DPH na jeden mesiac

GAJOS s.r.o.

DSS a ŠZ Liptovský Hrádok

13. 10. 2022

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany

023/22

0,00 EUR

GAJOS s.r.o.

DSS a ŠZ Liptovský Hrádok

5. 10. 2022

Rámcova kúpna zmluva č.2022472

022/22

18,90 EUR cena je za 1 balenie vody

AQUA PRO EUROPE a.s.

DSS a ŠZ Liptovský Hrádok

12. 9. 2022

Vypovedanie Mandátnej zmluvy

021/22

Neuvedené

Milan Tomčík - PO a BOZP

DSS a ŠZ Liptovský Hrádok

12. 9. 2022

Zmluva o dielo č. 02/2022- výstvba dreveného oplotenia

020/22

19 963,55 EUR

ABEJA s.r.o.

DSS a ŠZ Liptovský Hrádok

9. 9. 2022

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania Strednej zdr. školy

019/22

Neuvedené

DSS a ŠZ Liptovský Hrádok

Stredná zdravotnícka škola

12. 8. 2022

Zmluva o dielo 01/2022

018/22

19 824,00 EUR

PROPORTION s.r.o. Žilina

DSS a ŠZ Liptovský Hrádok

11. 7. 2022

Dohoda o zapožičaní a odbere integral 2GO HsM

017/22

3 640,00 EUR

Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.

DSS a ŠZ Liptovský Hrádok

11. 7. 2022

Zmluva o dodávke potravín č. 04/2022

016/22

20 979,48 EUR finančný limit ročný

INMEDIA spol. s r.o.

DSS a ŠZ Liptovský Hrádok

22. 6. 2022

Dohoda o odstúpení od KZ č. Z20225651_Z

015/22

7 890,00 EUR

OMES spol. s r.o.

DSS a ŠZ Liptovský Hrádok

22. 6. 2022

Kč. Z20225651 Z

014/22

7 890,00 EUR

OMES spol. s r.o.

DSS a ŠZ Liptovský Hrádok

3. 6. 2022

Zmluva o dodávke potravín č.03/2022

013/22

15 775,94 EUR

INMEDIA spol. s r.o.

DSS a ŠZ Liptovský Hrádok

27. 5. 2022

Zmluva o výkone supervízie

012/22

44,00 EUR

Rozvojové centrum Kompas v nás o.z.

DSS a ŠZ Liptovský Hrádok

26. 5. 2022

Dohoda o odstúpení KZ č. Z20224536-Z

011/22

13 300,00 EUR

A-Z Gastro s.r.o.

DSS a ŠZ Liptovský Hrádok

26. 5. 2022

Kúpna zmluva č.Z20224536-Z

010/22

13 300,00 EUR

A-Z Gastro s.r.o.

DSS a ŠZ Liptovský Hrádok

3. 5. 2022

Dodatok č.1 k Zmluve 02/2022-dodávka masa

009/22

navýšenie ceny masa

Maso Liptov s.r.o.

DSS a ŠZ Liptovský Hrádok

3. 5. 2022

Dodatok č. 1k Zmluve č. 06/2021o dodávke potravín

008/22

navýšenie ceny kuracieho masa

BIDFOOD Slovakia s.r.o.

DSS a ŠZ Liptovský Hrádok

3. 5. 2022

Dodatok č.1 k Zmluve 05/2021

007/22

navýšenie cien potravín

BIDFOOD Slovakia s.r.o.

DSS a ŠZ Liptovský Hrádok

22. 3. 2022

Dodatok k Zmluve o posk. služieb

006/22

18,00 EUR

OZO a.s.

DSS a ŠZ Liptovský Hrádok

22. 3. 2022

Zmluv o prepojení zmlúv na CRZ

005/22

360,00 EUR

GALILEO Corporation s.r.o.

DSS a ŠZ Liptovský Hrádok

14. 3. 2022

Mandátna zmluva

004/22

164,31 EUR

Milan Tomčík - PO a BOZP

DSS a ŠZ Liptovský Hrádok

14. 3. 2022

ZMLUVA o dodávke tovaru 02/2022

003/22

27 598,77 EUR

Maso Liptov s.r.o.

DSS a ŠZ Liptovský Hrádok

24. 1. 2022

RZ o servisnej činnosti

002/22

120,00 EUR

Ján Lehotský YASKY

DSS a ŠZ Liptovský Hrádok

24. 1. 2022

Zmluva o dodávke potravín - ovocie, zelenina

001/22

13 467,22 EUR

Fatra Tip

DSS a ŠZ Liptovský Hrádok

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Sviatok

Meniny má Albín

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Panská láska, ženská chuť a marcové počasie nie sú (to je vždy) stále.

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:6:20

Slnko zapadá:17:26